Korunka k Božímu milosrdenství v pátek v 15:00

Shlédnutí: 58Zvu Vás na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství tento pátek v 15:00. Přenos bude on-line. Přidat se můžete také dodatečně spuštěním videa. Odkaz na sledování je níže: https://youtu.be/kxYn8dASyEc Korunka se modlí na růženci:Začíná znamením kříže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami: Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby (na zrnkách pro Otče náš): „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“ A desetkrát se opakuje věta (na zrnkách pro Zdrávas): „Pro jeho bolestné

Read More

Nabídka nouzové pomoci pro seniory Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Shlédnutí: 56I psychologická pomoc je v této chvíli velmi důležitá. Níže jsou kontakty na linky důvěry v rámci naší republiky: https://blansko.charita.cz/co-delame/jsem-v-krizi/linka-duvery/?fbclid=IwAR1MnUcfZBc1MaihB5XjX8QWBxGpamHqldiZB7ytoI_Su83-6BmX9QcgMds https://www.stred.info/cs/?category=rodina&page=linka-duvery-stred-2&fbclid=IwAR3mnk7WsiO3aVSL_9OYS-n9LW7WKmIBZXIY0Ih5BPSXNt8a8BTm-RepNRY

Biskup Cikrle vyhlásil celodenní půst

Shlédnutí: 94Ve svém rozhodnutí dne 12. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Biskup Cikrle mezi jiným uvádí: „ Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi. Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v

Read More

Sledování bohoslužeb

Shlédnutí: 136 Bohoslužby lze sledovat na stanici Noe nebo poslouchat na rádiu Proglas. Česká televize bude nově vysílat bohoslužby na programu ČT2. Bližší informace naleznete zde. Chci vám nabídnout i další možnost ke sledování bohoslužeb. Lze to i prostřednictvím internetu, konkrétně aplikace youtube. Pro ty z vás, kteří vlastníte chytrou televizi, je to o to snazší, že nemusíte zapínat počítač a pustit si přenos přímo na ní. Tuto možnost nabízí mnoho farností. Přehled všech bohoslužeb najdete na webu mseonline.cz a dalších duchovních aktivit na webu clovekavira.cz. Třeba na webových stránkách farnosti Blansko najdete stránku online přenos, kde se dozvíte kdy se bude vysílat a

Read More

Jarní prázdniny na MAMRE

Shlédnutí: 60Diecézní centrum života mládeže nabízí dětem a mládeži od 12 do 18 let možnost prožít Jarní prázdniny na MAMRE. Připraveno je mnoho her, zajímavý program, modlitby a hlavně společenství s dalšími mladými lidmi. Tématem je Narnie a opravdu je na co se těšit. Termín: neděle 8. 3. 2020 od 19:00 do pátku 13. 3. 2020 do oběda Cena: 800 Kč. Více na Facebooku: https://www.facebook.com/events/467411150593590/ Webu: http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/ Odkaz na přihlášení: https://forms.gle/WoSw6T1qEpfs5ZmA9