10. Mše svatá pro děti – 14. 6.

Marek Husák/ 14 června, 2020/ Dětské mše

Shlédnutí: 78

svatá Anežka Česká

Příběh:

Na Anežku Českou národ nikdy nezapomněl. Stala se českou patronkou a vedle svého dávného příbuzného, sv. Václava, nejuctívanější. Jakoby se mu postavila po bok. Kdykoli hrozilo nebezpečí a kdykoli jsme měli úzkost nejvyšší, volali jsme k ní. Přispěchala vždycky a vždy šla s námi. Tak prošla válkami, zbídačením, hladomory, nikdy svůj národ neopustila.

V únoru 1948 se dostali k moci zlí lidé. Krutým způsobem se zbavovali svých protivníků. Stačilo jen něco říct a už ukázali svou zlobu. Lidé se báli. Vládl strach. Společnost byla nemocná a otupělá. Tak to šlo čtyřicet let. Byl svrchovaný čas národ povzbudit, dál lidem naději a ukázat jim, že oni sami mohou přispět k tomu, aby bylo lépe. Kardinál František Tomášek r. 1986 proto vyhlásil Desetiletí duchovní obrody národa. Jeho první rok probíhal pod patronací Anežky České. K hnutí se připojovalo stále víc lidí. Národ se pohnul.

Toto dílo podpořil papež Jan Pavel II. Rozhodl se svatořečit Anežku. Tato slavnost se konala v Římě 12. listopadu 1989. Pět dnů poté se studenti chystali připomenout padesáté výročí krvavého nacistického útoku na české vysoké školy, které byly zavřeny. Uspořádali tichý průvod Prahou. Při něm je napadla komunistická policie a surově je zbila. Začala tzv. Sametová revoluce.

V čele zástupu stál spisovatel a dramatik Václav Havel. Jeho heslem bylo: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Komunistická diktatura byla zlomena. Nastala svoboda v naší zemi. Tu se však musíme učit žít. Sv. Anežko, přimlouvej se za svůj národ!

Úkol:

Svatá Anežka Česká žije v nebi:

– co víš o papeži Janu Pavlu II.? Víš, kolikrát byl jako papež v naší zemi?

– byl jsi někdy na Václavském náměstí v Praze? Socha sv. Anežky stojí hned vedle sv. Václava.

– znáš nějaký další pomník sv. Anežky? Umíš si ho vyhledat třeba na internetu?

– namaluj sv. Anežku. Obrázek podepiš a vyfoť nebo naskenuj a pošli na mail farnosti: daljimsul@centrum.cz. Obrázek bude vystaven v galerii dětských mší na internetové stránce farnosti.

Symbol:  Tužka

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol tužky, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.


Děkuji za spolupráci při letošních dětských mší svatých. K příběhu o sv. Anežce se můžeš kdykoliv vrátit a doplnit si chybějící úkoly.

Share this Post