Korunka k Božímu milosrdenství v pátek v 15:00

Marek Husák/ 2 dubna, 2020/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 156

Zvu Vás na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství tento pátek v 15:00. Přenos bude on-line. Přidat se můžete také dodatečně spuštěním videa. Odkaz na sledování je níže:

https://youtu.be/kxYn8dASyEc

Korunka se modlí na růženci:
Začíná znamením kříže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“

a pokračuje modlitbami: Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha.

Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby (na zrnkách pro Otče náš):

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“

A desetkrát se opakuje věta (na zrnkách pro Zdrávas):

„Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem.“

Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného:

„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

Share this Post