Pozvánka na přednášku v jimramovské Sokolovně – neděle 17. 11. 2019 v 17.00 hodin

Jana Novotná/ 11 listopadu, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 112

Farní sbor ČCE v Jimramově ve spolupráci s Úřadem městyse Jimramov pořádá dne 17.11.2019 v 17 hodin v jimramovské Sokolovně promítání filmu „Něžná revoluce“. Následovat bude beseda o událostech v roce 1989 v Jimramově. Promluví Pavel Šikula. Zváni jsou všichni, pamětníci, aby vzpomněli, ti, kteří to nezažili, aby slyšeli, jak probíhaly tyto důležité události v Jimramově.

Z důvodu časového souběhu akcí začne přednáška s filmem, až skončí zvonění zvonů.

Share this Post