3. Mše svatá pro děti – 10. 11.

Marek Husák/ 10 listopadu, 2019/ Dětské mše

Shlédnutí: 112

Svatá Anežka Česká

Příběh:

Když bylo Anežce asi tolik roků jako dětem, co dnes chodí do školky, rozhodl její tatínek, kdo bude jejím manželem. Měl to být kníže Boleslav Slezský. Nemohla si vybrat. Už jako dítě věděla, koho si vezme.

Jenomže taková manželka knížete, navíc dcera krále, musí také chodit do školy. Musí se naučit, jak se taková princezna chová, musí znát svou zemi i ty okolní, musí umět cizí jazyky, protože jinak by se s okolními princi a králi nedorozuměla. Zkrátka je toho opravdu hodně, co taková královská dcera musí umět a znát. A tak Anežku její táta král poslal do kláštera v Třebnici v dnešním Polsku, kde se tohle všechno měla naučit. Ujala se jí abatyše, svatá Hedvika. Byla moc hodná, ale co naplat, doma, u svých, to nebylo. Anežka čekala, až dospěje. Ale ouha – jaké neštěstí! Mladý Boleslav spadl při lovu z koně a zabil se.

Anežka se vrací domů, ale dlouho se tam neohřeje. Půjde do učení k sestrám do Doksan. Aby jí na cestě nebylo smutno, dala jí její teta překrásnou knížku zdobenou mnoha obrázky. Z té se pak učila číst a modlila se z ní. Psala si do ní, kdy na koho má zvláště pamatovat: o narozeninách, svátku, někdy i v den smrti.

Doksanské štěstí ukončil králův rozkaz. O Anežčinu ruku požádal sám syn císaře. Ten jednou usedne na císařský trůn. Anežka opět cestovala, tentokrát do Rakouska. Jenže brzy nato císařovi přátelé našli pro jeho syna jinou nevěstu. Rozhněvaný český král vyhlásil válečnou výpravu, aby ty zrádce potrestal. Ještě několikrát přišla nabídka sňatku. I od samotného císaře, Fridricha II., kterému mezitím zemřela manželka. Ale i toho odmítla. To byl neslýchaný čin. Co se teď stane?, ptala se celá Evropa. Nic se nestalo, protože jim Anežka řekla, že nechce jiného ženicha než Pána Krista a že vstoupí do kláštera, který založila.

Úkol:

Ve škole a školce:

– škola je přípravou na život. Jsi pozorný k tomu, co ti učitelé říkají a učí?

– víš už, čím bys chtěl/a být, až budeš velký/á?

– zapoj se sám do práce.

– ukliď si po sobě ve třídě.

– napiš si včas své domácí úkoly, bez upozornění rodičů. – připrav se na příchod sv. Mikuláše. Už umíš nějakou básničku?

Symbol:  Koruna

Nástěnka v kostele:

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol koruny, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 8. prosince. Přivítáme při ní sv. Mikuláše.

Share this Post