Průvodce adventem 2019

Shlédnutí: 66K užitečnému prožití adventní doby nám může pomoci Průvodce adventem 2019, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze. Průvodce ve formě brožurky je k dispozici v kostele a v elektronické podobě je také dostupný všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci „Průvodce adventem 2019“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová,

Read More

Pozvánka na přednášku v jimramovské Sokolovně – neděle 17. 11. 2019 v 17.00 hodin

Shlédnutí: 70 Farní sbor ČCE v Jimramově ve spolupráci s Úřadem městyse Jimramov pořádá dne 17.11.2019 v 17 hodin v jimramovské Sokolovně promítání filmu „Něžná revoluce“. Následovat bude beseda o událostech v roce 1989 v Jimramově. Promluví Pavel Šikula. Zváni jsou všichni, pamětníci, aby vzpomněli, ti, kteří to nezažili, aby slyšeli, jak probíhaly tyto důležité události v Jimramově. Z důvodu časového souběhu akcí začne přednáška s filmem, až skončí zvonění zvonů.

Zvonění zvonů 17. listopadu 2019

Shlédnutí: 52 Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019 V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na Českou biskupskou konferenci se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly připojit k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu. Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR generální sekretář České biskupské konference Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje

Read More

3. Mše svatá pro děti – 10. 11.

3. Mše svatá pro děti – 10. 11.

Shlédnutí: 54 Svatá Anežka Česká Příběh: Když bylo Anežce asi tolik roků jako dětem, co dnes chodí do školky, rozhodl její tatínek, kdo bude jejím manželem. Měl to být kníže Boleslav Slezský. Nemohla si vybrat. Už jako dítě věděla, koho si vezme. Jenomže taková manželka knížete, navíc dcera krále, musí také chodit do školy. Musí se naučit, jak se taková princezna chová, musí znát svou zemi i ty okolní, musí umět cizí jazyky, protože jinak by se s okolními princi a králi nedorozuměla. Zkrátka je toho opravdu hodně, co taková královská dcera musí umět a znát. A tak Anežku její táta král poslal do kláštera

Read More