Úmysly mší svatých v Sulkovci

Jana Novotná/ 1 ledna, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 1346

Úmysly mší svatých v Sulkovci na 1. pololetí 2020

Středa1.1.2020
Čtvrtek2.1.2020Za rodinu Marečkovu, Krčilovu a za dar zdraví
Neděle5.1.2020Za živou a + rodinu Smolíkovu, Břenkovu a duše v očistci
Čtvrtek9.1.2020
Neděle12.1.2020Za Jaroslava Jílka, manželku, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci
Čtvrtek16.1.2020Za živou a + rodinu Jandlovu a Šebestovu
Neděle19.1.2020Za Pavla Schaffera, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek23.1.2020Za farníky
Čtvrtek30.1.2020Za P. Vítězslava Grmelu a Annu Pištělákovu
Neděle2.2.2020Za Blažeje Andrlíka, syna a rodiče
Čtvrtek6.2.2020Za Františka Kudu a živou a + rodinu Kudovu a Herníkovu
Neděle9.2.2020Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry
Čtvrtek13.2.2020Za rodiče Břenkovy, dceru a syna a duše v očistci
Neděle16.2.2020Za živou a + rodinu Bártovu a Klodnerovu
Čtvrtek20.2.2020Za Annu Cibulkovou, manžela a rodiče
Čtvrtek27.2.2020Za rodinu Marečkovu a všechny živé a + příbuzné
Neděle1.3.2020Za farníky
Čtvrtek5.3.2020Za rodiče Krčilovy, rodinu Fojtovu a příbuzné
Neděle8.3.2020Za rodinu Marečkovu, Brožovu, Omastovu a duše v očistci
Čtvrtek12.3.2020Za Hynka Jandla, sestru a rodiče
Neděle15.3.2020Za rodiče Břenkovy, Praislerovy a Štefánkovy
Čtvrtek19.3.2020
Čtvrtek26.3.2020
Neděle29.3.2020Za Jaroslava Krčila, manželku a rodiče
Čtvrtek2.4.2020
Neděle5.4.2020Za rodiče Schafferovy a živou a + rodinu
Čtvrtek9.4.2020Za Aloise a Jindřišku Jílkovy, rodiče a sourozence
Sobota11.4.2020Za P. Josefa Jandla
Neděle12.4.2020Za živou a + rodinu Dvořákovu
Pondělí13.4.2020Za rodiče Klodnerovy, Bártovy a Josefa Korábka
Neděle19.4.2020Za rodinu Ježkovu a Dvořákovu
Čtvrtek23.4.2020Za rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
Čtvrtek30.4.2020Za rodinu Jílkovu, Kučerovu, Dolečkovu a duše v očistci
Neděle3.5.2020Za rodiče Ehrenbergerovy, živou a + rodinu a duše v očistci
Čtvrtek7.5.2020Za farníky
Neděle10.5.2020Za Helenu Popelkovu, rodiče a sestry
Čtvrtek14.5.2020Za Františka Kudu, rodinu Herníkovu a duše v očistci
Čtvrtek21.5.2020Za živou a + rodinu Smolíkovu, Břenkovu a duše v očistci a dar zdraví
Čtvrtek28.5.2020Za Františka Marečka, rodiče, živou a + rodinu Marečkovu a duše v očistci
Neděle31.5.2020Za rodinu Jílkovu a Šplíchalovu
Neděle7.6.2020Za Antonína Marečka, Václava Hrnčíře a ostatní příbuzné
Čtvrtek11.6.2020Za živou a + rodinu Břenkovu, Preislerovu a Štefánkovu
Neděle14.6.2020Za Františka Tomáška, rodiče a bratra
Čtvrtek18.6.2020Za farníky
Čtvrtek25.6.2020Za Květu a Jaroslava Krčilovy
Share this Post