Úmysly mší svatých v Jimramově

Jana Novotná/ 1 ledna, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 1448

Úmysly mší svatých v Jimramově na 1. pololetí 2020

Středa1.1.2020Za farníky
Pátek3.1.2020Za Marii a Antonína Kašpara
Sobota4.1.2020
Neděle5.1.2020Za Jindřicha Vápeníka a rodinu Vápeníkovu
Pondělí6.1.2020Za farníky
Pátek10.1.2020Za Františka Vrátného, rodiče a sourozence
Neděle12.1.2020Za Sylvu a Josefa Tobiášovy
Pondělí13.1.2020
Pátek17.1.2020Za Jana Bojanovského, celou rodinu a rodinu Slámovu
Neděle19.1.2020
Pondělí20.1.2020
Pátek24.1.2020Za Miloslava a Marii Ostatkovy
Neděle26.1.2020Za farníky
Pondělí27.1.2020Na poděkování za dar života a Boží požehnání
Pátek31.1.2020
Sobota1.2.2020Za požehnání pro rodiny a děti
Neděle2.2.2020Za rodinu Bojanovských, Jarmilu a Luboše Jamborovy
Pondělí3.2.2020
Pátek7.2.2020Za rodinu Zobačovu, Mičínovu, Homolkovu a na poděkování
Neděle9.2.2020Za rodiče Vaníčkovy, syna Jiřího, vnučku Marii
Pondělí10.2.2020
Pátek14.2.2020Za Josefu a Františka Bartošovy a tetu Annu
Neděle16.2.2020Za Jaromíra Pánka
Pondělí17.2.2020Na poděkování a MUDr. Nováka
Pátek21.2.2020Za rodinu Frömmelovu a Pospíšilovu
Neděle23.2.2020Za rodinu Groulíkovu a Kolesárovu
Pondělí24.2.2020
Středa26.2.2020
Pátek28.2.2020
Neděle1.3.2020Za Boženu Vápeníkovu a rodinu Křížovu
Pondělí2.3.2020
Pátek6.3.2020Za živou a + rodinu Kafkových, Cackových, Novotných a Tušlových
Sobota7.3.2020Za rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
Neděle8.3.2020
Pátek13.3.2020Za rodiče Lidmilovy a dceru Marii
Neděle15.3.2020Za rodinu Zobačovou, Eduarda a Marii
Pondělí16.3.2020Za farníky
Pátek20.3.2020Za Josefa Tobiáše a rodiče
Neděle22.3.2020Za Josefa Proseckého, syna, celou rodinu a rodinu Slámovu
Pondělí23.3.2020
Pátek27.3.2020Za Vlastimila Vošnieru, manželku a dceru Magdalenu
Neděle29.3.2020Za Františka a Agátu Zítkovy, syna Františka a Miloše Uherku
Pondělí30.3.2020
Pátek3.4.2020Za rodinu Menšíkovu, Švandovu a Bláhovu
Sobota4.4.2020
Neděle5.4.2020Za rodinu Bačovskou, rodiče Štěrbovy, dva syny a Vladimíra Basovníka
Pondělí6.4.2020Za farníky
Čtvrtek9.4.2020Za Ludmilu Pražanovou a rodinu
Sobota11.4.2020Za rodiče Grossovy, Jaroslava a Anežku Librovy a dceru Jaroslavu
Neděle12.4.2020Za Květoslavu, Bělu a Jaroslava Tušlovy
Pondělí13.4.2020
Neděle19.4.2020Za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
Pátek24.4.2020Za manžela Josefa Šikulu a jeho syna Emila a rodiče z obojí strany a za duše v očistci
Neděle26.4.2020Za farníky
Pondělí27.4.2020Za Josefa a Věru Sedláčkovy
Pátek1.5.2020Za Ludmilu Pražanovu, bratra Antonína a rodiče
Neděle3.5.2020Za rodinu Čuprovu, Šidlovu a Chrástovu
Pondělí4.5.2020Poděkování za vnučku s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Pátek8.5.2020Za rodinu Procházkovu a Kocandovu
Neděle10.5.2020Za živou a + rodinu Dostálovu, Kakačovu, Gabrielovu a Bukáčkovu
Pátek15.5.2020Za rodiny Bedřicha a Josefa Pospíšilovy a za Jana Procházku a celou rodinu
Neděle17.5.2020Za rodiče Satrapovy, Pečínkovy, Ladislava Špačka a Jiřinu Satrapovou s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Pondělí18.5.2020Za Adolfa a Růženu Poulovy a rodiče z obojí strany, za bratra a duše v očistci
Pátek22.5.2020Za živé a + rodiny Lidmilovy a Polákovy
Neděle24.5.2020Za živou a + rodinu Tomkovu, Filipi, Kučerovu a Kostkovu
Pondělí25.5.2020Za farníky
Pátek29.5.2020Za rodinu Ehrenbergerovu, Pohankovu, Koudelkovu, tetu Annu a Marii
Neděle31.5.2020Za Ladislava Zobače, rodiče a sourozence a manžele Rekovy
Neděle7.6.2020Za Jaroslava Laštovičku a celou rodinu
Pondělí8.6.2020Za farníky
Pátek12.6.2020Za Jarmilu Dobiášovu, manžela, rodiče a Josefa Krbůška
Neděle14.6.2020Za rodiče Havlíčkovy, Vaníčkovy, syna Jiřího, vnučku Marii a celou rodinu
Pondělí15.6.2020
Pátek19.6.2020Za Antonína Bradáče a rodinu
Neděle21.6.2020Za děti u prvního svatého přijímání
Pondělí22.6.2020
Pátek26.6.2020Za živou a + rodinu Šikulovu
Neděle28.6.2020Za rodiče Juklovy a Anežku Juklovu
Share this Post