Úmysly mší svatých v Dalečíně

Jana Novotná/ 1 ledna, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 629

Úmysly mší svatých v Dalečíně na 1. pololetí 2020

Středa1.1.2020
Čtvrtek2.1.2020
Neděle5.1.2020Za Františka Groulíka, vnuka, sestry a duše v očistci
Čtvrtek9.1.2020Za rodinu Kamarádovu
Neděle12.1.2020Za farníky
Čtvrtek16.1.2020Za P. Jana Bednáře, sestru Františku a za nová povolání ke kněžskému a řeholnímu životu
Neděle19.1.2020Za Jiřího Horáčka a živou a + rodinu Horáčkovu a Koudelkovu
Čtvrtek23.1.2020Za nenarozené děti a život od početí do přirozené smrti
Neděle26.1.2020Za rodinu Vítkovu a Jílkovu
Čtvrtek30.1.2020Za živou a + rodinu Čechovu a Ladislava Čecha
Neděle2.2.2020Za P. Vítězslava Grmelu a Annu Pištělákovou
Čtvrtek6.2.2020Za rodinu Flekovu
Neděle9.2.2020Za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Šplíchalovu
Čtvrtek13.2.2020Za farníky
Neděle16.2.2020Za rodinu Kamarádovu, na poděkování a za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu
Čtvrtek20.2.2020Za rodinu Jůnovu a Zitovu
Neděle23.2.2020Za živou a + rodinu Novotných
Čtvrtek27.2.2020Za P. Miroslava Bičiště, živé a + kněze
Neděle1.3.2020
Čtvrtek5.3.2020Za rodinu Palozsovu
Neděle8.3.2020
Čtvrtek12.3.2020Za + rodiče Svobodovy, syna Jaroslava a živé rodiny Svobodovy
Neděle15.3.2020
Čtvrtek19.3.2020Za rodiče Šimonovy a živou rodinu
Neděle22.3.2020Za rodiny Bradáčovy a Jandlovu
Čtvrtek26.3.2020Za farníky
Neděle29.3.2020Za živé a + rodiny Plockovy, Čuprovy a Šejnohovy
Čtvrtek2.4.2020Za + rodiče Šejnohovy a jejich + děti
Neděle5.4.2020Za rodinu Korábkovu a Anežku Procházkovu
Neděle12.4.2020Za Františka, rodiny Groulíkovy s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Pondělí13.4.2020Za rodinu Zavadilovu a Kincovu, živou i +, Emilii Lipkovou a její rodinu
Neděle19.4.2020Za rodinu Jílkovu a Vítkovu
Čtvrtek23.4.2020Za rodinu Starkovu, Mičkovu a Sklenářovu
Neděle26.4.2020Za Vladislava Olivu a živou rodinu
Čtvrtek30.4.2020Za + rodinu Šaurovu, syna Luďka a dceru Marii
Neděle3.5.2020Za rodinu Dufkovu
Čtvrtek7.5.2020Za rodiče Šimonovy a živou rodinu
Neděle10.5.2020Za rodiče Ehrenbergerovy, rodinu Nykodýmovu, Justovu a Petrovu
Čtvrtek14.5.2020Za živé a + rodiny Bártovy, Zítkovy a duše v očistci
Neděle17.5.2020Za rodinu Milfaitovu
Čtvrtek21.5.2020Za farníky
Neděle24.5.2020Za děti u prvního svatého přijímání
Čtvrtek28.5.2020Za Marii Čechovu
Neděle31.5.2020Za rodinu Švecovu a Koukalovu
Neděle7.6.2020Za živé a + rodiny Krejčích a celou přízeň
Čtvrtek11.6.2020Za živé i + rodiny Ježovy a za Josefu Ježovu
Neděle14.6.2020Za živou a + rodinu Cahovu
Čtvrtek18.6.2020Za rodinu Karasovu a Stránských
Neděle21.6.2020Za rodiny Zavadilovy a Kincovy, živé i + a Josefa Moravce a duše v očistci
Čtvrtek25.6.2020Za rodinu Čechovu
Neděle28.6.2020Za živé a + rodiny Krejčích (z VJ č. 13)
Share this Post